0

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Athens Pilates Studio

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχεται στο Athens Pilates Studio για την απόκτηση διπλώματος διδασκαλίας είναι το μόνο που υποστηρίζεται επίσημα από την σχολή The New York Pilates Studio by Sean [...]