Κατανοώντας και διδάσκοντας το Σώμα μπροστά σας

Διδάσκοντες: Sean P. Gallagher, BFA, PT, CFP, CPT, MS
Πότε: Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, 10: 00-17: 00
Που: Στο Athens Pilates Studio, Αδραμυτίου 31, Νέα Σμύρνη
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής και το έντυπο υλικό του workshop.

DynatonicsTM with Sean P. Gallagher

Για να έχουμε καλύτερη αντίληψη του πως να διδάξουμε ένα σώμα, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε το σώμα που έχουμε μπροστά σας.

Σε αυτό το ολοήμερο εργαστήριο το οποίο αποτελείται από πολλά μίνι εργαστήρια ενσωματωμένα σε ένα, ο Sean Gallagher θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το σώμα και ορισμένους από τους φυσικούς νόμους που το κυβερνούν ώστε να μπορούμε να το αναπλάσουμε (όσο αυτό είναι εφικτό κατά περίπτωση) χρησιμοποιώντας την άσκηση και τη μέθοδο του J. Pilates.

Θα εξετάσουμε τι μπορούμε ή όχι να κάνουμε ώστε να μετριάσουμε τις ανισορροπίες στο σκελετό από το Κέντρο δύναμης (Power house) προς τα πόδια. Δεν μπορούν όλες οι ανισορροπίες να διορθωθούν, αλλά ο Sean μας εξηγεί  ότι η μέθοδος Pilates προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίσει να προωθεί τη συνολική συμμετρία καθώς μειώνει τις εντάσεις.

Οι περισσότερες προσαρμογές ανισορροπιών εμφανίζονται στα πόδια και τους γοφούς, εναποθέτοντας έτσι όλη τη πίεση στα γόνατα. Εξετάζοντας την ανατομία των κάτω άκρων σε σχέση με το σκελετό, θα δούμε πως η σωστή εργασία στις ασκήσεις του footwork μπορούμε να επαναφέρουν όλο το σώμα στη καλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση και συμμετρική ενδυνάμωση, μειώνοντας έτσι τις αναγκαστικές προσαρμογές που δημιουργούν ένταση λόγω των μυϊκών ανισορροπιών.

Τι θα μάθω σε αυτό το Workshop;

Ο Sean Gallagher θα μοιραστεί μαζί μας δεξιότητες που προσδιορίζουν την ανατομία της ανισορροπίας του ασκούμενου σας και όλες τις ανάλογες προσαρμογές που χρειάζονται να γίνουν. Θα ανακαλύψετε ένα νέο επίπεδο αντίληψης και σεβασμού για τις ασκήσεις του footwork και θα κατανοήσετε γιατί είναι γνωστές ως «τα θεμέλια της μεθόδου Pilates».

  • Θα μάθουμε πώς η Γενετική και η Αναπτυξιολογία είναι αναγκαίες θεμελιακές αρχές και αναπόσπαστα στοιχεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο J. Pilates ανέπτυξε το σύστημα της προπόνησης του σώματος.
  • Στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε τα αναπτυξιακά μοτίβα που συναντάμε στις ασκήσεις του Mat και σε κάθε όργανο, τα οποία προέρχονται από την κατανόηση του Joe για την οργανική κίνηση και όχι την ατομική μυϊκή ενδυνάμωση ή το body-building το οποίο και καθιστά τη μεθοδολογία του ως μοναδική στον κόσμο της άσκησης.
  • Στη συνέχεια, θα δούμε τη δυναμική της σπονδυλικής στήλης και το πως αυτή μεταβάλλεται μέσα στη διάρκεια μιας λειτουργικής ζωής με ή χωρίς το Pilates και το πως η επανόρθωση αντιμετωπίζετε σε σχέση με τον σκελετό και τη στάση του σώματος και τα Dynatonic ™, τη μυϊκή ισορροπία, τη σκολίωση και τη συνεργία των μοτίβων κίνησης όπως ενσωματώνονται στις προπονήσεις του Joe.
  • Η κλειστή και ανοιχτή κινητική αλυσίδας (Βασική Φυσική) είναι το πώς ο Joe χρησιμοποίησε αυτό το είδος κίνησης πριν ακόμα υπάρχει η ανάλογη επιστημονική ορολογία. Θα μάθουμε πώς τα όργανα που ο Joe εφηύρε παρέχουν εξέλιξη από ανοιχτή σε κλειστή αλυσίδα και τα ενδιάμεσα μεταξύ τους στάδια. Θα δούμε επίσης τη δυναμική μυϊκή δράση σε σχέση με τον φλοιώδη και τον υποφλοιώδη έλεγχο.
  • Στο τελευταίο μέρος αυτού του εργαστηρίου θα εξετάσουμε το “Powerhouse” σε σχέση με τα κατώτερα και ανώτερα άκρα και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό που μάθαμε παραπάνω ώστε να γνωρίζουμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να αλλάξουμε με το Contrology.

Η μέθοδος Pilates έχει την ιδιότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασκούμενου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πως οι σύνηθες σκελετικές και οστικές ανωμαλίες μπορούν να ευεργετηθούν από αυτήν τη προσαρμοστικότητα με τη χρήση των οργάνων που εφηύρε ο J.Pilates.

Οι εγγραφές έχουν κλείσει.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας! 

Κάντε την εγγραφή σας εδώ

Κάντε την εγγραφή σας εδώ

 

Understanding and teaching the body in front of you


English Language 

Understanding and teaching the body in front of you

By Sean P. Gallagher, BFA, PT, CFP, CPT, MS
When: Friday, 15th November, 10:00-17:00
Where: At Athens Pilates Studio, Adramytiou 31, Nea Smyrni
Participants will receive a certificate of participation and a relevant workshop booklet

To gain a better understanding of how to teach the body in front of you, you must first understand the body.
In this full-day workshop, Sean Gallagher will help you acquire a fuller understanding of the human body, including the natural laws that govern what we can or cannot change through the work of J. Pilates or other exercises. It is a number of mini-workshops in one.

Sean will teach you how to understand imbalances in the skeleton from the “Powerhouse” to the feet, and what modifications are possible. Not all imbalances can be fixed, but you can work with them by adjusting your Pilates practice in a way that still promotes overall symmetry and removes strain.

Most accommodation from imbalances occurs in the feet and hips, therefore placing much of the strain in the knees. By analyzing the anatomy of the lower extremities in relation to the skeleton, Sean explains how proper footwork can set the entire body back into optimal alignment and strengthen it symmetrically without the need for any accommodation that generally increases muscular imbalances.

What will I learn in this Pilates Workshop?

Sean Gallagher will share tricks for determining the exact anatomy of your client’s imbalances and what adjustments need to be made accordingly. You’ll attain a new level of appreciation and respect for the Footwork series and understand why we know it as “the foundation of Pilates”.

  • You will learn how Genetics and Development are integral to understanding some of the foundations of J. Pilates’ system of body conditioning.
  • You will explore the developmental patterns found in the mat and in every apparatus that comes from J.Pilates’ understanding of organic movement. These patterns make his methodology unique in the exercise world, differentiating it from other methods such as bodybuilding.
  • You will look at the dynamic spine and how it changes over a functional life span both with and without Pilates. Compensation will also be addressed in relation to the skeleton and posture and Dynatonic™ muscle Balance, scoliosis, and synergy patterns of movement as integrated into J.Pilates’ workouts.
  • You will learn how the apparatus as J. Pilates invented them provide a progression from open to closed chain kinetics (basic physics) and everything in between. J.Pilates was using this type of movement before there was a science to give it a name. Then you will learn about dynamic muscle action and cortical and subcortical control.

The last part of this workshop will be looking at the powerhouse into the lower and upper extremities. You will learn to use what you explored in the first part of the workshop to appreciate what changes can or cannot be attained through Contrology.

Common body anomalies of the bones will be discussed, as well as how to modify exercises on the apparatus when such anomalies are present. You will thus be equipped to provide the best balance for each client.

Registrations are now closed.

Thank you all for your participation! 

For registration click here

register here english


Learn more about  Sean P. Gallagher here>> 

Learn more about the host of this workshop, Maria Vorrias here>>

Επικοινωνία

Αφήστε το μήνυμα σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search