Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα DynatonicsTM

Η φροντίδα του εαυτού με τη χρήση μπαλών και κυλίνδρων

Εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτές

Διδάσκοντες: Sean P. Gallagher

By Sean P. Gallagher, BFA, PT, CFP, CPT, MS
Πότε: Σάββατο, 16 Νοεμβρίου, 10:00-17:00
Που:  Athens Pilates Studio, Αδραμυτίου 31, Νέα Σμύρνη
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής και σχετικό έγγραφο υλικό.

DynatonicsTM with Sean P. Gallagher

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους ασκούμενους στη μέθοδο Pilates όσο και από οποιονδήποτε αναζητά ένα υγιές και προληπτικό πρόγραμμα φροντίδας.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να διδάσκουν στους ασκούμενους τους:

  • να χρησιμοποιούν κυλίνδρους αφρού (foam rollers)
  • να χρησιμοποιούν λαστιχένιες μπάλες
  • πως να απελευθερώσουν και να τεντώσουν ενεργά τα δυσλειτουργικά μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης πόνου
  • πως να απελευθερώσουν και να τεντώσουν ενεργά τα σχήματα μεταφοράς δυνάμεων των περιτονιών που είναι ενδημικά στην ανθρώπινη δομή.

Οι τεχνικές αυτές διευκολύνουν τη μετακίνηση της λέμφου στα άκρα και τον κορμό. 

Οι συμμετέχοντες επιπλέον θα μάθουν πώς να παρέχουν στους ασκούμενους τους:

  • καθοδήγηση στους μαθητές σας για συγκεκριμένες ασκήσεις μετά τη συνεδρία του Pilates
  • οδηγίες που βοηθούν στη διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση των ασκήσεων που τους παρέχετε αυτήν την περίοδο

Αυτή η μορφή αυτοφροντίδας μπορεί επίσης να διατηρήσει και να βελτιώσει την υγεία και την ευεξία του ασκούμενου μεταξύ των συνεδριών του. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τεχνικές διαχείρισησ και την αυτό-απελευθέρωση των δικών τους μυοπεριτονιακών / λεμφικών ανισορροπιών και περιορισμών που μπορεί να προκληθούν διδάσκοντας Pilates.

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εμβαθύνουμε στις λειτουργικές σχέσεις σταθερότητας/κινητικότητας που απαιτούνται στη ζωή και που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση foam rollers και trigger point balls.

Τι θα μάθω σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Το εργαστήρι αυτό θα σας παρέχει τον κατάλληλο τρόπο για να ενσωματώσετε τις αλλαγές που είναι χρήσιμες ως υποστήριξη σε έναν ασκούμενο της μεθόδου Pilates ή κάποιας άλλης μορφής εκγύμνασης. Οι ασκήσεις αυτές ενισχύουν και υποστηρίζουν το σώμα βοηθώντας το να διατηρήσει τη σταθερή κατάσταση της βέλτιστης λειτουργίας του, επιτρέποντας έτσι μια δυναμικά αμοιβαία ισορροπία.

Αυτή η ισορροπία επιτρέπει στο σώμα να λειτουργεί με ευκολία όταν οι φυσιολογικές δραστηριότητες δημιουργούν απαιτήσεις στο μυοσκελετικό σύστημα. Παρέχει επίσης τον τρόπο για τη διατήρηση μιας δυναμικής στάσης και τη μείωση των σχέσεων στρες μεταξύ των μερών του σώματος.

Οι Εγγραφές Έχουν Κλείσει.

Σας Ευχαριστούμε Πολύ Για Την Συμμετοχή Σας! 

Κάντε την εγγραφή σας εδώ

register here


DynatonicsTM with Sean P. Gallagher

English Language

Workshop DynatonicsTM

Self-care Using Balls and Rollers

Train the trainers seminar

By Sean P. Gallagher, BFA, PT, CFP, CPT, MS
When: Saturday, 16th, November, 10:00-17:00
Where: At Athens Pilates Studio, Adramytiou 31, Nea Smyrni
Participants will receive a certificate of participation and a relevant workshop booklet.

The Workshop Includes

This method is applicable to most Pilates client populations as well as to anyone seeking a healthy preventative care program.

Participants will learn how to teach their clients to use foam rollers and rubber balls to actively release and stretch the dysfunctional myofascial trigger points and fascial planes force transmissions patterns that are endemic in the human structure.  These techniques also facilitate the movement of the fluids in the extremities and torso.

You will learn how to provide specific post-Pilates session exercises to your clients that will help facilitate and enhance the Pilates work that you currently provide.  This form of self-care can also maintain and improve the health and wellbeing of your clients between their sessions. This will also help you manage and self-release your own myofascial/ fluid imbalances and restrictions that may result from teaching Pilates.

What will I learn in this workshop?

We will discuss the stability/ mobility functional relationships that are required for living a life that can be addressed using foam rollers and trigger point balls.

This workshop provides a way to incorporate the changes that can be helpful in supporting a Pilates practice to enhance and support the body and maintain it in the steady-state of optimum function by allowing a dynamic reciprocal balance. This balance permits the body to function with ease when the demands are made on the physiological activity of the musculoskeletal system. It also provides a way to maintain a dynamic posture and decrease stress relationships of all body parts.

Registrations are now closed.

Thank you all for your participation! 

For registration click here

register here english

DynatonicsTM with Sean P. Gallagher

Learn more about  Sean P. Gallagher here>> 

Learn more about the host of this workshop, Maria Vorrias here>>

Επικοινωνία

Αφήστε το μήνυμα σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search